Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete | Tel: 01/2001-601 (00385 1 2001601) | Mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hrDugme u obliku glave medvjeda

Dugme u obliku glave medvjeda, jako ispupčeno, sa 3. dimenzijom, fino izrađeno, dobro vidljivi svi detalji; oči, obrve, nos, uši. Sa stražnje strane kukica za prišivanje na odjeću. keltsko-latenska kultura, 2. st. pr. Kr.