Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete | Tel: 01/2001-601 (00385 1 2001601) | Mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hrMlinčić za kavu

Mlinčić za kavu, kao i petrolejka pripadali su nizu proizvoda koji su se izrađivali u industrijskim središtima Europe a trgovci su se brinuli da takvi proizvodi dopru do Moravča i Vugrovca. Međutim, kava nije bila napitak u kojem je uživalo seljačko stanovništvo. Ono je imalo jeftinu zamjenu, prženo zrnje ječma, a boljestojeći seljaci mogli su si priuštiti imitaciju kave, divku. Kava je bila vrlo skupa i stoga je taj napitak bio dostupan malobrojnoj društvenoj klasi: advokatima, liječnicima, trgovcima i posjednicima.